Priser

 • Kattrum: En katt: 210 kr, Två katter: 285 kr, Tre katter: 350 kr, Fyra katter: 405 kr per påbörjat dygn (inkl. moms)
 • Sviten Kattkammaren: En katt: 235 kr, Två katter: 310 kr, Tre katter: 375 kr, Fyra katter: 430 kr per påbörjat dygn (inkl. moms)
 • Sviten V.I.C: En katt 260 kr, Två katter: 335 kr, Tre katter: 400 kr, Fyra katter: 455 kr, Fem katter: 500 kr per påbörjat dygn (inkl. moms)
 • Som påbörjat dygn räknas kalenderdygn (kl: 00.00 – 24.00) Lämningsdagen räknas som dygn 1.
 • Hämtningsdagen räknas som sista dygnet.
 • Högsäsong är under tiden 15 juni – 30 augusti och 18 december – 10 januari, övrig tid är lågsäsong.
 • Fler än 5 st katter? eller behov av fler än 1 rum – begär offert.
 • Storhelgstillägg f.n 400kr

Kattrum

Minsta debiterbara tid är 3 dygn under lågsäsong och 7 dygn under högsäsong (se exempel nedan, klicka på antal katter för att se det lägsta priset).

Lågsäsong

Lågsäsong

1 Katt

1 katt à 210 kr/dygn i 3 dygn: 630 kronor

2 Katter

2 katter à 285 kr/dygn i 3 dygn: 855 kronor

3 Katter

3 katter à 350 kr/dygn i 3 dygn: 1.050 kronor

4 Katter

4 katter à 405 kr/dygn i 3 dygn: 1.215 kronor

Högsäsong

15 juni – 30 augusti och 18 december – 10 januari

1 Katt

1 katt à 210 kr/dygn i 7 dygn: 1.470 kronor

2 Katter

2 katter à 285 kr/dygn i 7 dygn: 1.995 kronor

3 Katter

3 katter à 350 kr/dygn i 7 dygn: 2.450 kronor

4 Katter

4 katter à 405 kr/dygn i 7 dygn: 2.835 kronor

Sviten Kattkammaren

Ett lite exklusivare rum som är inrett av en dekoratör. Detta rum har bl.a. fler mjuka liggplatser, en sänghimmel, kristallkrona & en större TV (23″) där vi visar anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa deras naturliga jaktinstinkt.

Minsta debiterbara tid är 3 dygn under lågsäsong och 7 dygn under högsäsong (se exempel nedan, klicka på antal katter för att se det lägsta priset).

Lågsäsong

Lågsäsong

1 Katt

1 katt à 235kr/dygn i 3 dygn: 705 kronor

2 Katter

2 katter à 310 kr/dygn i 3 dygn: 930 kronor

3 Katter

3 katter à 375 kr/dygn i 3 dygn: 1.125 kronor

4 Katter

4 katter à 430 kr/dygn i 3 dygn: 1.290 kronor

Högsäsong

15 juni – 30 augusti och 18 december – 10 januari

1 Katt

1 katt à 235 kr/dygn i 7 dygn: 1.645 kronor

2 Katter

2 katter à 310 kr/dygn i 7 dygn: 2.170 kronor

3 Katter

3 katter à 375 kr/dygn i 7 dygn: 2.625 kronor

4 Katter

4 katter à 430 kr/dygn i 7 dygn: 3.010 kronor

Sviten V.I.C

Ett lite större och exklusivare rum (strax över 5kvm) som också det är inrett av en dekoratör. Detta stora rum har bl.a. fler mjuka liggplatser, fler hyllor, kristallkrona & en större TV (24″) där vi visar anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa deras naturliga jaktinstinkt.

Minsta debiterbara tid är 3 dygn under lågsäsong och 7 dygn under högsäsong (se exempel nedan, klicka på antal katter för att se det lägsta priset).

Lågsäsong

Lågsäsong

1 Katt

1 katt à 260 kr/dygn i 3 dygn: 780 kronor

2 Katter

2 katter à 335 kr/dygn i 3 dygn: 1.005 kronor

3 Katter

3 katter à 400 kr/dygn i 3 dygn: 1.200 kronor

4 Katter

4 katter à 455 kr/dygn i 3 dygn: 1.365 kronor

5 Katter

5 katter à 500 kr/dygn i 3 dygn: 1.500 kronor

Högsäsong

15 juni – 30 augusti och 18 december – 10 januari

1 Katt

1 katt à 260 kr/dygn i 7 dygn: 1.820 kronor

2 Katter

2 katter à 335 kr/dygn i 7 dygn: 2.345 kronor

3 Katter

3 katter à 400 kr/dygn i 7 dygn: 2.800 kronor

4 Katter

4 katter à 455 kr/dygn i 7 dygn: 3.185 kronor

5 Katter

5 katter à 500 kr/dygn i 7 dygn: 3.500 kronor

Ingår

 • Lek och gos (varje dag, flera gånger)
 • Personlig omvårdnad (vi går igenom med dig exakt hur du vill ha det med din katt)
 • Ljusa och fräscha lokaler
 • Rymligt rum
 • Eget fönster och fönsterbräda med utsikt
 • Olika nivåer i rummet
 • Lugn bakgrundsmusik
 • Klösbräda med kattmynta – Kan tas med hem om så önskas. Har ej vanliga klösträd p.g.a. av smittorisken.
 • Kattsand – Erbjuder klumpbildande kattsand av hög kvalitet(Ever Clean), ni behöver inte ta med något eget.
 • Torrfoder – Erbjuder ett torrfoder av hög kvalitet.

Bra att veta:  Vi rekommenderar att ni tar med egen mat som katten är van vid hemma, så mår den bäst under sin vistelse här. Vår erfarenhet är att katter inte mår bra av att byta mat snabbt, utan de ska äta det de är vana vid. De får lätt ont i magen och/eller diarré vid ändring av fodret. Byte av foder skall i så fall ändras i små givor under en längre tid för att undvika besvär. Det blir inget avdrag på priset om man tar med egen mat.

 • Pälsvård – Lättare pälsvård såsom borstning/kamning med egen medhavd borste/kam.
 • TV – Där vi visar anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa deras naturliga jaktinstinkt.
 • Babyvakt – Vi har en babyvakt så vi kan hör vad som händer.

Rabatter

Vid vistelser längre än 3 veckor tillämpar vi rabatt från och med vecka 4 (dygn 22- framåt) med 10%.

Betalningsvillkor

Betalning görs till vårt bankgiro 239-5366

Minsta debiterbara tid är 3 dygn under lågsäsong och 7 dygn under högsäsong (perioden 15 juni tom 30 augusti och 18 december tom 10 januari räknas som högsäsong).

Betalningen skall vara registrerad hos oss senast 15 dagar innan incheckningsdagen (förfallodatum).

Har inte betalning skett senast förfallodatum anses det att bokning inte registrerats och att någon annan kan boka denna tid. Detta gäller även om du har fått bokningsbekräftelse, då fakturan är densamma (betald faktura är samma som garanterad plats). Denna blir då automatiskt makulerad och du måste göra en ny bokningsansökan och hamnar då automatiskt sist i en eventuell kö på platsen och reglerna för  avbokning gäller, se nedan.

För att garantera din plats, så betala in avgiften i tid.

Bokad period betalas till fullo även om katten/katterna hämtas tidigare än avtalat.

Avbokning

En avbokning skall ske skriftligt via e-post, och räknas från den dagen! En avbokning via telefon tas emot med accepteras inte som avbokning. En administrativ kostnad på 400kr eller 650kr utgår vid avbokning oavsett orsak.

  • Vid avbokning mindre än 8 dagar före incheckningsdagen debiteras hela avgiften, dock ingen avbokningsavgift
 • Vid avbokning mindre än 15 dagar före incheckningsdagen men mer än 8dagar debiteras halva avgiften plus avbokningsavgiften.Om avgiften är erlagd långt i förväg (innan sista betalningsdagen) och avbokning sker fram till 16dagar innan,återbetalas hela summan minus avbokningsavgiften. Är ingen avgift erlagd debiteras avbokningsavgiften via faktura, denna skickas via e-post som PDF-fil. Denna faktura skall betalas senast 15dagar efter avbokningsdatum. Ingen ny bokning kan ske innan denna faktura är betald.
  • Vid avbokning på grund av sjukdom eller dödsfall aav katt, gäller uppvisande av veterinärintyg och då debiteras, endast avbokningsavgiften.
  • Vid ett ångrande av avbokning återfås ej erlagd avbokningsavgift, inte heller räknas erlagd avgift som tillgodo. Avgiften är ersättning för det extra arbete som blir i samband med avbokning. Ett ångrande av avbokning resulterar inte per automatik att det rum man hade bokat kan man få igen, man hamnar alltid sist vid en eventuell kö vid ett ångrande.
 • Avbokningsavgift: 400kr/rum för avbokning av vistelse upp till 14 dygn. Avbokningsavgift: 650Kr/rum för avbokning av vistelse längre än 14 dygn.

Ändring av datum för redan bokad plats

Önskar du helt byta datum på en bokad tid så går detta bra att göra. Under förutsättning att plats finns de nya önskade datumen, dock utgår en administrativ kostnad på f.n. 400kr per tillfälle. Detta då den tidigare bokning måste avbokas och en ny bokning behöver göras. Detta gäller om ombokningen sker innan fakturans förfallodatum inträffat.

Skulle du önska lägga till ett, två eller flera dygn på en redan bokad tidsperiod, går detta bra under förutsättning att plats finns, kolla med oss först. Avgiften blir ordinarie dygnstaxa per pålagt påbörjat dygn.

Vid sjukdom


Blir katten sjuk under vistelsen tar vi omedelbart kontakt med ägare eller överenskommen kontaktperson för samråd om veterinärvård. Alla eventuella veterinärkostnader, mediciner, timavgift och resor i samband med veterinärbesök, debiteras kattägaren vid hämtning av katten eller via faktura om så överenskommits. Katten bör vara försäkrad.

Force majeure

Part (Sagokatten) är befriad från ansvar för skada eller omständighet såsom krigshändelse, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll. Befrielsen vara endast så länge hinder kvarstår.