Priser

Vi har två rumstyper att välja på, Kattrum eller Svit.

En sammanfattande prislista som ett dokument hittar du om du klickar här.

Prisvillkor:

 • Lämningsdagen räknas som dygn 1.
 • Sista dygnet är hämtningsdag.
 • Som påbörjat dygn räknas kalenderdygn (kl: 00.00 – 24.00)
 • Högsäsong är under tiden 15 juni – 30 augusti samt 18 december – 10 januari, övrig tid är övrig tid.
 • Vi har samma dygnspris under hela året.
 • Lägsta debiterbara tid under lågsäsong är 3 påbörjade dygn, då gäller minimipris.
 • Lägsta debiterbara tid under högsäsong är 7 påbörjade dygn.
 • Fler än 5 st katter? eller behov av fler än 1 rum – begär offert.
 • Priser och avgifter kan ändras över tid, aktuellt faktura gäller dock vid bokning och ändras inte.

Kattrum

Ett kattrum är vårt standardrum, med hyllor i olika nivåer och naturligtvis en TV där vi visar anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa den naturliga jaktinstinkten.

Pris:  Högsäsong är 15 juni – 30 augusti samt 18 december – 10 januari:

Minsta debiterbara tid 7 påbörjade dygn

1 katt 1575kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +225kr/påbörjat dygn.
2 katter 2100kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +300kr/påbörjat dygn.
3 katter 2555kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +365kr/påbörjat dygn.
4 katter 2940kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +420kr/påbörjat dygn.

Pris:  Övrig tid

Minimipris: 800kr som gäller för 3 påbörjade dygn

1 katt 225kr per påbörjat dygn
2 katter 300kr per påbörjat dygn.
3 katter 365kr per påbörjat dygn.
4 katter 420kr per påbörjat dygn.

Vi har även sviter för din katt…

Sviten Kattkammaren

Om du så önskar kan din katt få ett extra exklusivt rum som är inrett av en dekoratör. Detta rum har bl.a. fler mjuka liggplatser, en sänghimmel, kristallkrona & en större TV (23″) där vi visar anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa den naturliga jaktinstinkten.

Pris:  Högsäsong är 15 juni – 30 augusti samt 18 december – 10 januari:

Minsta debiterbara tid 7 påbörjade dygn

1 katt 1750kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +250kr/påbörjat dygn.
2 katter 2275kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +325kr/påbörjat dygn.
3 katter 2730kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +390kr/påbörjat dygn.
4 katter 3115kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +445kr/påbörjat dygn.

Pris: Övrig tid

Minimipris: 875kr som gäller för 3 påbörjade dygn

1 katt 250kr per påbörjat dygn.
2 katter 325kr per påbörjat dygn.
3 katter 390kr per påbörjat dygn.
4 katter 445kr per påbörjat dygn.

Sviten V.I.C

Vi har även ett extra stort och exklusivt rum (strax över 5kvm) som naturligtvis är inrett av en dekoratör. Detta stora rum har bl.a. flera mycket mjuka liggplatser, fler hyllor, kristallkrona & en större TV (24″) där det visas anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa den naturliga jaktinstinkten.

Pris:  Högsäsong är 15 juni – 30 augusti samt 18 december – 10 januari:

Minsta debiterbara tid 7 påbörjade dygn

1 katt 1925kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +275kr/påbörjat dygn.
2 katter 2450kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +350kr/påbörjat dygn.
3 katter 2905kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +415kr/påbörjat dygn.
4 katter 3290kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +470kr/påbörjat dygn.

5 katter 3605kr för 7 påbörjade dygn. För önskad längre tid +515kr/påbörjat dygn.

Pris: Övrig tid

Minimipris: 950kr som gäller för 3 påbörjade dygn

1 katt 275kr per påbörjat dygn.
2 katter 350kr per påbörjat dygn.
3 katter 415kr per påbörjat dygn.
4 katter 470kr per påbörjat dygn.
5 katter 515kr per påbörjat dygn.

Ingår:

 • Lek och gos (varje dag, flera gånger)
 • Personlig omvårdnad (vi går igenom med dig exakt hur du vill ha det med din katt)
 • Ljusa och fräscha lokaler
 • Rymligt rum
 • Eget fönster och fönsterbräda med utsikt
 • Olika nivåer i rummet
 • Lugn bakgrundsmusik
 • Klösbräda med kattmynta – Kan tas med hem efteråt. Har ej vanliga klösträd p.g.a. av smittorisken.
 • Kattsand – Erbjuder klumpbildande kattsand av hög kvalitet, ni behöver inte ta med något eget.
 • Pälsvård – Lättare pälsvård såsom borstning/kamning med egen medhavd borste/kam.
 • TV – Där vi visar anpassade DVD filmer för att ge katten stimulans och tillfredsställa deras naturliga jaktinstinkt.
 • Torrfoder – Erbjuder ett torrfoder av hög kvalitet.

Bra att veta:  Vi rekommenderar att ni tar med egen mat som katten är van vid hemma, så mår den bäst under sin vistelse här. Vår erfarenhet är att katter inte mår bra av att byta mat snabbt, utan de ska äta det de är vana vid. De får lätt ont i magen och/eller diarré vid ändring av fodret. Byte av foder skall i så fall ändras i små givor under en längre tid för att undvika besvär. Vi ger dock inget avdrag på priset vid eget medhavd eget foder.

Rabatter:

Vid vistelser längre än 3 veckor så lämnar vi rabatt från och med vecka 4 (dygn 22- framåt) med 10%.

Betalningsvillkor:

Betalning görs till vårt bankgiro 239-5366

Lägsta debitering är en minimiavgift för 3 dygn under övrig tid och 7 dygn under högsäsong.

Betalningen skall vara registrerad hos oss senast 15 dagar innan incheckningsdagen (förfallodatum).

Har inte betalning skett senast förfallodatum anses det att bokning inte registrerats och att någon annan kan boka denna tid. Detta gäller även om du har fått bokningsbekräftelse, då fakturan är densamma (betald faktura är samma som garanterad plats). Denna blir då automatiskt makulerad och du måste göra en ny bokningsansökan och hamnar då automatiskt sist i en eventuell kö på platsen och reglerna för avbokning gäller, se nedan.

För garanterad plats, bör avgiften betalats i god tid.

Bokad period betalas till fullo även om katten/katterna hämtas tidigare än bokad tid.

Avbokning:

En avbokning skall ske skriftligt via e-post, som vi bekräftar, och räknas från den dagen vi tagit emot den! En avbokning via telefon tas emot men accepteras inte som avbokning. En administrativ kostnad på f.n. 450kr eller 700kr utgår vid avbokning oavsett orsak. En avbokning kan endast ske innan bokad datum inträffat. Aktuellt avbokningspris är det pris som står här på hemsidan under datumet för avbokningen, datumstämpeln för inkommet e-post gäller vid avbokning.

 • Vid avbokning mindre än 8 dagar före incheckningsdagen debiteras hela avgiften, dock ingen avbokningsavgift
 • Vid avbokning mindre än 15 dagar före incheckningsdagen men mer än 8dagar debiteras halva avgiften plus avbokningsavgiften.Om avgiften är erlagd långt i förväg (innan sista betalningsdagen) och avbokning sker fram till 16dagar innan, återbetalas hela summan minus avbokningsavgiften. Är ingen avgift erlagd debiteras avbokningsavgiften via faktura, denna skickas via e-post som PDF-fil. Denna faktura skall betalas senast 15dagar efter avbokningsdatum. Ingen ny bokning kan ske innan denna faktura är betald.
 • Vid avbokning på grund av sjukdom eller dödsfall av katt, gäller uppvisande av veterinärintyg, och då debiteras endast avbokningsavgiften.
 • Vid ett ångrande av avbokning återfås ej erlagd avbokningsavgift, inte heller räknas erlagd avgift som tillgodo. Avgiften är ersättning för det extra arbete som uppstår på grund av avbokningen. Ett ångrande av avbokning resulterar inte per automatik att det rum som var bokat, kan återbokat.
 • Avbokningsavgift: 450kr/rum för avbokning av vistelse upp till 14 dygn. Avbokningsavgift: 700kr/rum för avbokning av vistelse längre än 14 dygn.

Ändring av datum för redan bokad plats:

Önskar du helt byta datum på en bokad tid så går detta bra att göra. Under förutsättning att plats finns för de nya önskade datumen. Dock utgår en administrativ kostnad på f.n. 450kr per tillfälle. Eftersom den tidigare bokningen måste avbokas och en ny bokning krävs. Detta gäller endast om ombokningen sker innan fakturans förfallodatum.

Skulle du önska lägga till ett, två eller flera dygn på en redan inbokad tidsperiod, så går detta bra under förutsättning att plats finns. Kolla med oss först. Avgiften blir ordinarie dygnstaxa för varje påbörjat dygn.

Vid sjukdom:

Blir katten sjuk under vistelsen tar vi omedelbart kontakt med ägaren eller överenskommen kontaktperson för samråd om veterinärvård. Om det framkommer att veterinär måste/bör uppsökas åligger detta kontaktpersonen. Denna skall också hämta katten/katterna om denne/dessa blir sjuka under en bokad vistelse och behöver vård eller medicinering. Ägaren skall informera sin kontaktperson om detta. Skulle vi behöva åka till veterinär kommer kattägaren att debiteras alla våra eventuella veterinärkostnader, utlägg, mediciner, timavgift och resor (km-avgift) i samband med veterinärbesöket. Detta sker vid hämtning av katten eller via faktura om så överenskommits. Katten bör vara därför vara försäkrad. Ingen återbetalning av avgiften sker om något av detta skulle ske.

Force majeure:

Part (Sagokatten) är befriad från ansvar för skada eller omständighet såsom pandemi, epidemi, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, akut sjukhusvistelse som leder till förhinder att fullfölja åtagandet, eldsvåda, naturkatastrof, elavbrott eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll. Befrielsen varar endast så länge hinder kvarstår. Vi är försäkrade genom If.