Bokningsrutiner

Om det är första gången du bokar hos oss vill vi se vaccinationsintyget i samband med din bokning. Det går bra att skicka oss en bild via mail eller direkt till vår telefon 076-7058885.

Gör en bokning genom att först välja “kattrum” eller “katt-svit” och sedan fylla i formuläret till höger (Använder du telefon kommer bokningslänkarna längre ned på sidan). Du får svar så snart vi kan, ibland kan bekräftelse dröja upp emot en dag senare om vi har mycket att göra, vi prioriterar våra gäster framför att sitta vid datorn. Hoppas ni ursäktar. Men tar det flera dagar så ta kontakt med oss, ibland är det problem med vissa e-post adresser (t.ex. uddevalla.se, hotmail.com, live.com och liknande multianvändare servrar). Om så är fallet för dig ta kontakt med oss via telefon för att hitta en lösning på problemet.

Vill du fråga om plats finns under under en speciell tid, går det bra att ringa, skicka ett sms eller mejla oss, du kan inte fråga om plats finns genom att göra en bokningsansökan (se avtalsvillkor).

Mycket viktigt är att du läser avtalsvillkoren, så du känner till vad som gäller vid en bokning hos oss.
När du gör en bokning, förbinder du dig vid och accepterar villkoren. De finns här på Sagokattens hemsida. De vanligaste finns samlade, för utskrift eller nedladdning, på ett PDF dokument. Se villkorstextlänken till höger. Det är ditt ansvar att läsa igenom våra villkor, du accepterar vår prissättning och dessa våra villkor vid en bokningsförfrågan. Observera att all bokning sker här på boknings sidan, förfrågningar om plats kan göras via t.ex. telefon men detta räknas inte som en bokning. En bokning är bindande. Önskas bokning via brevförsändelse utgår avgift för porto, kuvert och papper med f.n. 80kr. Vid avbokning, se avsnitt för avbokning på sidan “priser”.

E-post: boka@sagokatten.se
Telefon: 076 705 88 85. Swish: 123 440 65 00
Betala i god tid på bankgiro 239-5366 och senast 15 dagar innan incheckningdagen.

Sista minutenbokning

Bokar du ett rum 14 dagar eller kortare tid innan ankomst/inlämning skall betalning ske direkt då bekräftelse och faktura skickats till dig via e-post. Denna skall vara betald vid ankomst. Vid betalning extremt kort tid innan ankomst tar du med en utskrift från din bank på att betalning skett. Ett kvitto erhålls då vid hämtning, när vi sett att ersättningen inkommit till oss.
En ”Sista minutenbokning” kan inte avbokas och återbetalas inte.

Säker betalning

Hos oss kan du alltid känna dig trygg med säkra betalningsmetoder. Vi tillämpar alltid betalning mot faktura som vi skickar till dig med svarande bekräftelse mail, som bifogad PDF-fil. Därmed riskerar du inte att känsliga kortuppgifter hamnar på villovägar, och du behöver inte heller handskas med kontanter när du lämnar din katt. Naturligtvis kan du också betala fakturan med Swish, tänk bara på att ange “betalningskoden” som finns på fakturan i rutan “Betalningsinformation”. Du kan därför koncentrera dig på att lämningen blir så bra som möjligt för dig och din katt.

Force majeure

Part (Sagokatten) är befriad från ansvar för skada eller omständighet såsom pandemi, epidemi, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, akut sjukhusvistelse som leder till förhinder att fullfölja åtagandet, eldsvåda, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll. Befrielsen varar endast så länge hinder kvarstår.

Incheckning

När ni checkar in er katt/katter så skriver vi båda på inackorderingsavtalet. Se ett exempel via länken till höger.
Ni får också ett kvitto på er betalda avgift, vid inchecknings tillfället.

Tag med

Giltigt vaccinationsintyg, i original, detta skall även kunna visa tidigare vaccinations historik. Gärna kattens försäkringsuppgifter, om det finns.
Privata saker t.ex. borste, leksaker, filt och ev. egen mat.

Lämning och hämtning

Detta sker efter överenskommelse, söndag-fredag mellan tidigast kl:09:00 och senast kl:18:45. Detta gäller INTE lördagar, då har vi stängt.

Vi har normalt stängt för hämtning/lämning under storhelgdagar. Skulle detta vara helt nödvändigt för er att hämta/lämna dessa dagar och vi har möjlighet, så utgår en extra storhelgsavgift på f.n. 500kr. Denna avgift betalas i förskott eller som senast vid hämtning. Görs en bokning på en storhelgsdag och vi har möjlighet att hjälpa er med detta påförs storhelgsavgiften på fakturan/bekräftelsen utan att vi meddelar er i förväg. (Vilka dagar är storhelg, se här!)

Vi sköter naturligtvis om de inackorderade katterna även under dessa dagar vi har stängt.

Viktigt att hämtning/lämning sker vid överenskommen tid, vi står och väntar på er under överenskommen tid, annars kan vi inte garantera att vi kan ta emot eller lämna ut er katt. Om försening sker, tag kontakt med oss snarast för ny tid. Det tillkommer då en ny extra debitering av en dygnsavgift +25kr per katt oavsett orsak. Måste ni oavsett anledning, och vi har möjlighet, hämta efter stängningstid utgår en avgift med f.n. 600kr/påbörjad timme som erläggs direkt vid hämtning. Uteblir katten från sin bokade plats utgår ingen ersättning, oavsett orsak. Platsen innehavs av er under bokad tid. Vare sig ni nyttjar platsen eller ej.

Skulle ni inte kan hämta den avtalade dagen och vi har möjlighet att låta er/era katt/katter stanna ytterligare ett dygn utgår en extra dygnsavgift. Denna är för närvarande ordinarie dygnsavgift+25 kr per katt och per påbörjat kalenderdygn. Denna avgift betalas vid hämtning eller via faktura.

Medicinering:

Från 2020 tar vi inte emot katter med medicinska behov, detta inkluderar p-piller. Vår verksamhet riktar sig i första hand till friska katter utan behov av medicinering. Könsmogna hankatter skall vara kirurgiskt kastrerade. Vi tar heller inte mot kemiskt kastrerade katter.

Vaccinations Villkor

Vi tar bara emot friska katter där ägaren kan lämna ett aktuellt och korrekt vaccinationsintyg i original och i enlighet med vad som anges nedan. Om din katt har förskylningsliknande symptom såsom nysningar, hosta, rinniga ögon eller nos tar vi inte emot din katt, då detta är mycket smittsamt.

Din/era katt/katter måste ha fått en sammanhängde årlig vaccination (en gång varje år) med en grundvaccination i botten, om det gått mer än 15månader sedan den senaste årliga vaccinationen måste grundvaccinationen göra om. Har du ett missat år gäller “15månaders regeln”. Detta är ett minimikrav för att din katt ska kunna vistas hos oss.

Vi följer rekommendationer för kattutställningar och högriskmiljöer från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) angående vaccinering samt anvisningar, rekommendationer och råd från respektive vaccintillverkare. Tänk på att det är vi som avgör vilka vaccinationskrav som gäller för vistelse hos oss, INTE din veterinär.

Så här går vaccinering till; Grundvaccination mot kattsnuva och kattpest sker normalt vid 8 v och 12 v ålder, dvs en vaccination vid 8 v och en andra vaccination 3-4 veckor senare. Båda vaccinationerna ska innehålla vaccin mot både kattsnuva och kattpest. Femton (15) dagar efter den andra vaccinationen har katten ett maximalt skydd. Efter grundvaccinationen upprepas vaccinationen mot kattsnuva och kattpest inom 12 månader. Därefter sker vaccination mot kattsnuva varje år och mot kattpest vartannat eller vart tredje år, beroende på vaccin.

Om katten är “äldre” och inte har vaccinerats på mer än 1 år och 3 månader, eller rent av på flera år, så måste grundvaccinationen göras om med 2 vaccinationer mot kattsnuva och kattpest med 3-4 veckors mellanrum. 15 dagar efter sista sprutan har katten ett maximalt skydd. En grundvaccination är en process som tar minst 5 veckor innan katten har ett fullgott skydd inför en pensionatsvistelse hos oss.

Om ni sedan fortsätter att vaccinera 1gång per år har katten alltid fullgott skydd och är välkommen till oss “när som helst” (under förutsättning att vi har plats och att en bokning är gjord och betald).

OBSERVERA att dessa är våra regler och de gäller för lämning hos oss, även om du talat med en veterinär som tycker annorlunda, vi har samma vaccinationskrav som de större pensionaten i t.ex. Göteborg. Om din katt inte uppfyller våra vaccinationskrav kan denne tyvärr inte komma till oss.

Vaccinationsintyg i original tas med och lämnas i kattens rum under vistelsen. Om så inte sker kan vi inte ta emot er katt och erlagd avgift återfås ej.

Kort sagtDin katt måste fått en årlig vaccination med en grundvaccination i botten, om det gått mer än 15månader sedan den senaste årliga vaccinationen måste grundvaccinationen göra om. Vaccinering sker mot kattpest vartannat eller vart tredje år (beroende på vaccin) och vaccinering mot kattsnuva sker varje år efter grundvaccinationen. Detta är ett minimikrav för att din katt ska kunna vistas hos oss.

Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida hittar du här (klicka)

Känner du dig osäker? Kontakta oss så hjälper vi dig kontrollera hur det står till med just din katts vaccinations status, ha då gärna din katts vaccinationskort framme. Vi kan också hjälpa dig att titta på vaccinationskortet om du sänder oss en scannad bild eller en foto på kortet via MMS eller mail.

Datahantering

Genom en bokning samtycker du till att;

Vi behandlar dina personuppgifter, e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal, sms-meddelanden och kontaktpersonens uppgifter. Dessa uppgifter får lagras av Sagokatten och kommer endast att användas vid återbokning eller vid veterinärbesök för att säkerställa dig som ägare till din katt/dina katter.

Det krävs av dig som ägare att du fått ett medgivande av kontaktpersonen att dennes uppgifter (namn och telefonnummer) får behandlas av oss under din katts/dina katters vistelse hos oss.  Detta för att kunna få kontakt med denne och för att vi ska kunna uppfylla Djurskyddslagen §2.

Uppgifterna du lämnar kommer inte att utelämnas till tredje part och kommer endast att användas vid
eventuell återbokning eller vid skickande av julkort. Uppgifterna kommer att sparas i pappersform upp till 1 år efter det att utcheckning skett av katten/katterna för att sedan makuleras.
Den digitala informationen sparas och tas endast bort om vi får ett separat meddelande från dig om att få bli raderad. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till någon annan. Vill du att vi raderar dina personuppgifter, så kontaktar du oss skriftligen.

Ohyra, fästingar m.m.

Om din katt vistas utomhus så rekommenderar vi att katten avmaskas några dagar innan vistelsen hos oss. Om vi konstaterar mask på din katt behandlar vi den omedelbart med avmaskningsmedel, till en kostnad på f.n. 600kr för avmaskning & sanering.

Kontrollera kattens öron så att den inte har öronskabb, eller annan ohyra. Vid misstanke om öronskabb, som är smittsamt, tas katten till veterinär för undersökning. Vid konstaterad öronskabb låter vi veterinär påbörja behandling av katten. Därefter tar vi kontakt med din kontaktperson för avhämtning av katten, vi kan inte inhysa katter med öronskabb i pensionatet p.g.a den stora smittorisken. Trots vår höga hygienstandard finns ändå en smittorisk. Kostnaden för veterinärbesök inklusive vår saneringsavgift, f.n. 600kr + km-ersättning, denna kostnaden betalas av ägaren via faktura med en betalningstid på senast 15 dagar efter utskicket/mottagen faktura.

Under april t.o.m. oktober är det obligatoriskt att behandla utekatter med fästingmedel. Behandlingen av fästingmedel skall ha påbörjats i god tid innan ankomst, katten får inte ha ohyra (detta gäller inte om din katt enbart är innekatt).

Om katten/katterna skulle bära på smitta/ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kattägaren för eventuella krav från andra kattägare samt kostnader för en total sanering.  Det är du som kattägare som ser till att din katt är smittofri.

Könsmogna hankatter ska vara kastrerade. Skulle din ungkatt bli könsmogen under sin vistelse hos oss och/eller börjar spraya/markera med urin, utgår en saneringskostnad via faktura på f.n. 800kr

Kattpensionat i Uddevalla, kattpensionat, KATT, SAGOKATTEN, din katt, sagokatten, katt, uddevalla, UDDEVALLA, KATTPENSIONAT, sagokatten, kattpensionat, sovplats för katt, kattpansonat, www.sagokatten.se, sagokatten.se, katt pensionat, pensionat, pansonat, kattpensionat, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, lysekil, munkedal, Trollhättan, värnesborg, Värnesborg, trollhättan, västra götaland, Västra Götaland, Bohuslän, bohus, Tjörn, tjön, västkusten, Västkusten, katthotell, Katthotell

Boka här

Avtalsvillkor 

Inackorderingsavtalet

GDPR

  • Information “nya datalagen”
  • För de som bokat innan GDPR trätt ikraft skriver vi ett separat GDPR-avtal.

PDF-läsare

PDF-läsare – För att kunna se/läsa våra fakturor använder vi filformatet PDF. Har du ingen läsare för detta format finns det att hämta här.

(blå, understruken text är klickbar och öppnas i nytt fönster)