Datahantering

Från och med den 25 maj 2018 ersätts den svenska Personuppgiftslagen (PuL) med en ny dataskyddförordning inom EU (General Data Protection Regulation, GDPR). Mycket är sig likt men kraven på hur vi företag får behandla dina personuppgifter skärps. Vi informerar dig här hur vi hanterar dina personuppgifter, se även avtalstexten längst ned på denna sida. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Vi har sedan tidigare ett skydd av dina personuppgifter och kommer i fortsättningen att fortsätta ha det.

Genom en bokning samtycker du till att;

Vi behandlar dina personuppgifter, e-postadress, e-post kommunikation, mobiltelefonnummer för samtal, sms-meddelanden och din kontaktpersons uppgifter. Dessa uppgifter får lagras av Sagokatten och kommer endast att användas vid återbokning eller vid veterinärbesök för att säkerställa dig som ägare till din katt/dina katter. För detaljer om lagring se länk nederst på sidan.

Det krävs av dig som ägare att du fått ett medgivande av kontaktpersonen att dennes uppgifter (namn och telefonnummer) får behandlas av oss under din katts/dina katters vistelse hos oss.  Detta för att kunna få kontakt med denne och för att vi ska kunna uppfylla Djurskyddslagen § 2.

Denne skall också kunna svara för dig, ges fullmakt av dig att inför ev. veterinärs frågor som skulle kunna uppkomma, vid ett sådant besök. Detta inkluderar sjukdomsbehandling, ev. avlivnings frågor etc. Skulle Sagokatten inte ha möjlighet att åka till veterinär är det kontaktpersonen som skall göra detta. Kontaktpersonen måste vara, av dig, väl informerad av detta.

Uppgifterna du lämnar kommer inte att utelämnas till tredje part och kommer endast att användas vid ett
eventuellt veterinärbesök, vid återbokning eller vid skickande av julkort. Uppgifterna kommer att sparas i pappersform upp till 1 år efter det att utcheckning skett av katten/katterna för att sedan makuleras. Förutom den delen som ingår i bokföringen, dessa uppgifter skall enligt lag sparas i 7år och kommer så att göras.
Den digitala informationen sparas och tas endast bort om vi får ett separat meddelande från dig om att du önskar att få bli raderad. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till någon annan.

Vill du att vi raderar dina personuppgifter, så kontaktar du oss skriftligen.

/Sagokatten

Avtalsexempel GDPR (klicka här)

Sagokatten